mgr Tomasz Herman

Doktorant w Zakładzie Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

Zajmuję się pedagogiką społeczną, pomocą i animacja społeczną. Moje główne zainteresowania naukowe to profilaktyka dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, ze szczególnym uwzględnieniem roli świetlic socjoterapeutycznych. Zachowania zdrowotne młodych dorosłych  w kontekście przemian społeczno – kulturowych.

Publikacje:

Zachowania zdrowotne młodzieży w kontekście kultury współczesnej (w): Młodzież w dobie przemian społeczno – kulturowych, red. K. Segiet, Poznań 2015, s. 217 – 224.

Herman, T. Meissner, K. Plak, J. Tutoring nauczycielski (w): Sześciolatek w szkole. Edukacja i pomoc, red. A. I. Brzezińska, Poznań 2014, s. 51- 65.

Socjoterapia w profilaktyce w pracy z młodzieżą. Studia Edukacyjne, 2014, nr 33, s. 189 – 201.

Szkoły Promujące Zdrowie. Przesłanki i założenia teoretyczne dla działalności praktycznej. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2014 nr 2 (6), s. 119 – 134.

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Kontekst kultury współczesnej. Wychowanie na co dzień, 2013 nr 3 (234).

Pasje:

Literatura, film, sport