Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej Prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet

Pedagog społeczny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Wielokulturowego. Oddział w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Członek Rady Naukowej i Tematycznej czasopisma naukowego WSE UAM „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, od roku 2015. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN. Członek i udział w pracach komisji Zespołu Pedagogiki Społecznej przy patronacie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Specjalizuje się w problematyce pedagogiki dziecka i pedagogiki społecznej.

Zainteresowania naukowe:

Jej zainteresowania naukowe i prowadzone badania dotyczą w głównej mierze warunków życia i rozwoju dzieci, świata życia codziennego dziecka w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, środowisku zamieszkania.

Publikacje:

Dziecko w wielkim mieście (Poznań 2000).

Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne (Poznań 2011).

Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno- badawczych, red nauk. (Warszawa 2007).

Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, współ red. tomu (Gniezno 2010).

Młodzież w dobie przemian społeczno – kulturowych, (red nauk.), Poznań 2015.

The child as a subject in the family. Confrontation of theory with practice, (w:) The Edukacational and Sociale World of a Child Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization. Edited by H. Krauze- Sikorska and Michał Klichowski, Poznań 2015.

Pasje:

Lubi nie tyko uśmiechy życia, ale i jego wyzwania, które z pasją podejmuje. Jest miłośniczką Poznania, w którym mieszka od urodzenia, literatury pięknej, dobrej muzyki, kwiatów i psów rasy Yorkshire terier.