dr Astrid Tokaj

Doktor, starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

Problematyka starzenia się i starości człowieka z perspektywy pedagogiki społecznej (w tym szczególnie aspekty wspomagania oraz integracji międzypokoleniowej sprzyjającej ocaleniu pamięci człowieka starszego od zapomnienia).

Wybrane publikacje:

U progu starości, Poznań 2000.

Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, (red. nauk.), Leszno 2008.

Gerontologia a pedagogika społeczna, (w:) Funkcje pedagogiki społecznej czasu teraźniejszego (mitu, wolności i młodej demokracji), red. T. Frąckowiak, K. Marzec-Holka, A. Radziewicz – Winnicki, Consilium pedagogiczne, tom 4 (1), Poznań-Środa Wlkp. 2010.

Doświadczanie starości w środowisku lokalnym (wybrane kwestie), (w:) Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, red. K. Segiet, K. Słupska-Kwiatkowska, Gniezno 2010.

O trzech czasach egzystencji człowieka starszego (z perspektywy pedagogiki społecznej – wybrane aspekty), (w:) A. Cybal – Michalska, W. Segiet, D. Kopeć, red. Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, Poznań 2011.

W opozycji czy w koalicji? Młodzież wobec starości, (w:) Młodzież w dobie przemian społeczno – kulturowych, red. K. Segiet,  Poznań 2015.

Pasje:

turystyka rowerowa