Pracownicy

Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej Prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet

Pedagog społeczny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Wielokulturowego. Oddział w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Członek Rady Naukowej i Tematycznej czasopisma naukowego WSE…

dr Astrid Tokaj

Doktor, starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Zainteresowania naukowe: Problematyka starzenia się i starości człowieka z perspektywy pedagogiki społecznej (w tym szczególnie aspekty wspomagania oraz integracji międzypokoleniowej sprzyjającej ocaleniu pamięci człowieka starszego od zapomnienia). Wybrane publikacje: U progu starości, Poznań 2000. Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, (red. nauk.), Leszno 2008.…

dr Kamila Słupska

Doktor, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Zainteresowania naukowe: Znaczenie, rola i przeobrażenia tradycyjnych  środowisk wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieży (w tym jej pasji i zainteresowań – akcent położony na uczestnictwo w kulturze, szczególnie – kontekst czytelnictwa i znaczenia książki w codziennej egzystencji człowieka, aktywności wolnoczasowej, szans życiowych i możliwości…

mgr Tomasz Herman

Doktorant w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Zainteresowania naukowe: Zajmuję się pedagogiką społeczną, pomocą i animacja społeczną. Moje główne zainteresowania naukowe to profilaktyka dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, ze szczególnym uwzględnieniem roli świetlic socjoterapeutycznych. Zachowania zdrowotne młodych dorosłych  w kontekście przemian społeczno – kulturowych. Publikacje: Zachowania zdrowotne młodzieży w kontekście kultury…