V Zjazd Pedagogów Społecznych

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w V Zjeździe Pedagogów Społecznych Pedagogika Społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, Jachranka koło Serocka, termin: 26–28.11.2013 r. Organizator – Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstätt – Ingolstadt w Niemczech, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Jana Komeńskiego w Bratysławie. Miejsce – Jachranka koło Serocka.