V posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży

V posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży odbędzie się 27 lutego 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 11:30. Podczas kolejnego spotkania –będziemy mieć okazję wysłuchania wykładu Romana Pomianowskiego na temat: Wybrane aspekty świadomości ekonomicznej oraz kompetencji w zakresie zarządzania finansami osobistymi MŁODYCH POLAKÓW .

W ramach cyklu: Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym zaprezentowany zostanie dorobek Zespołu roboczego koordynowanego przez prof. Katarzynę Segiet. Zespół skupiony jest wokół problematyki aktywizacji młodzieży w środowisku lokalnym i kulturalnym.