Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej

Zapraszamy Państwa na Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej, które odbędzie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w Poznaniu, w dniu 8 stycznia.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali 508, jednak osoby zainteresowane dalszą działalnością Stowarzyszenia Pedagogów Zaangażowanych prosimy o przybycie już na godzinę 10.00. 

Program ramowy Seminarium