Seminarium Naukowe nt. Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa.

Z inicjatywy Zakładu Pedagogiki Społecznej 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Seminarium Naukowe: Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa. Jego celem było podkreślanie społecznej roli  czytelnictwa i książki w życiu człowieka.