Seminarium Naukowe nt. Młodość i Starość

Przygotowanie przez Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziałowego Seminarium Naukowego nt. Młodość i Starość. Razem czy osobno? Konteksty pedagogiczne – celem naukowym była prezentacja wybranych wyników badań empirycznych dotyczących jakości kontaktów międzypokoleniowych w opinii młodzieży oraz seniorów.

Termin: 28.05.2014.