Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez: Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na temat: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego.

Termin: 1-2.06.2015.