Nowa publikacja „Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna).”

Właśnie ukazała się publikacja pt. „Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna)”, pod redakcją prof. Katarzyny Segiet, dr Astrid Tokaj i dr Kamili Słupskiej. Zapraszamy „do lektury !