Międzynarodowa Konferencja nt. Młodzież czasów przemian od rozstrzygnięć teoretyczno – empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej

Organizacja przez Zakład Pedagogiki Społecznej WSE UAM Międzynarodowej Konferencji nt. Młodzież czasów przemian. Od rozstrzygnięć teoretyczno – empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej – Young people of transformations Times. From theoretical-empirical decisions to the social-educational practise in the international perspective.

Termin konferencji: 14.11.2014.