Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej.

Zakład Pedagogiki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej”, która odbędzie się dnia 23 listopada 2016 roku, pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

Komunikat i karta zgłoszenia