IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej wezmą udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym PTP Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, organizowanym w Białymstoku. Termin: 21–23.09.2016.