IV posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży w Dąbrowie Górniczej

27. 10 2017 roku w Dąbrowie Górniczej uczestniczyliśmy w IV Posiedzeniu Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Podczas spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu prof. dr hab. Witolda Jakubowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Kultura popularna, media i społeczeństwo, czyli kilka refleksji o partycypacji w kulturze, który stał się przyczynkiem do podjęcia namysłu nad kondycją współczesnej młodzieży partycypującej w przestrzeni społeczno-kulturowej.

Program posiedzeń został wzbogacony o nowy punkt pt. Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym, która pozwala na zapoznanie się z działalnością i badaniami członków poszczególnych Zespołów Roboczych, co stanowi doskonałą okazję do wymiany myśli oraz integracji środowiska uczonych, którzy skierowali swoje zainteresowania naukowe na młodzież. W jej ramach swoja działalność zaprezentował zespół Między partycypacją a wykluczeniem, którego koordynatorami są prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska i prof. nadzw. dr hab. Marek Walenciak. 


Po zakończeniu posiedzenia zespołu mieliśmy okazję zapoznać się z wystawą pt. Bogdan Nawroczyński – inspiracje dla współczesności oraz pozwiedzać Dąbrowę Górniczą, która jak okazało się kryje w sobie wiele ciekawych historii.
V posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży odbędzie się 27 lutego 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 11:30. Podczas kolejnego spotkania –będziemy mieć okazję wysłuchania wykładu Romana Pomianowskiego na temat: Wybrane aspekty świadomości ekonomicznej oraz kompetencji w zakresie zarządzania finansami osobistymi MŁODYCH POLAKÓW .

W ramach cyklu: Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym zaprezentowany zostanie dorobek Zespołu roboczego koordynowanego przez prof. Katarzynę Segiet. Zespół skupiony jest wokół problematyki aktywizacji młodzieży w środowisku lokalnym i kulturalnym.