Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w warsztatach z cyklu: Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej. Organizator – Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstätt – Ingolstadt w Niemczech, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Jana Komeńskiego w Bratysławie.

Miejsce – Jachranka koło Serocka. Termin: 28 11. 2013.