Aktualności

Spotkanie Koła Naukowego Pracy Socjalnej Liczy się Człowiek

Pierwsze w tym roku spotkanie Koła Naukowego Pracy Socjalnej „Liczy się człowiek”! Jeśli czujesz, że robienie czegoś dla innych jest dla Ciebie jak tlen, jeśli drugi człowiek jest dla Ciebie naprawdę ważny, jeśli teorię pomagania chcesz dopełnić praktyką… To Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Liczy się człowiek” jest idealne dla Ciebie!…

Nowa specjalność: Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

W roku akademickim 2017/2018 przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej oraz Pracowni  Badań Środowisk Wychowawczych została utworzona nowa specjalność: Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Specjalność.

Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej.

Zakład Pedagogiki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej”, która odbędzie się dnia 23 listopada 2016 roku, pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej wezmą udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym PTP Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, organizowanym w Białymstoku. Termin: 21–23.09.2016.

Seminarium Naukowe nt. Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa.

Z inicjatywy Zakładu Pedagogiki Społecznej 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Seminarium Naukowe: Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa. Jego celem było podkreślanie społecznej roli  czytelnictwa i książki w życiu człowieka.

Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Międzynarodowa Konferencja nt. Młodzież czasów przemian od rozstrzygnięć teoretyczno – empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej

Organizacja przez Zakład Pedagogiki Społecznej WSE UAM Międzynarodowej Konferencji nt. Młodzież czasów przemian. Od rozstrzygnięć teoretyczno – empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej – Young people of transformations Times. From theoretical-empirical decisions to the social-educational practise in the international perspective. Termin konferencji: 14.11.2014.

Seminarium Naukowe nt. Młodość i Starość

Przygotowanie przez Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziałowego Seminarium Naukowego nt. Młodość i Starość. Razem czy osobno? Konteksty pedagogiczne – celem naukowym była prezentacja wybranych wyników badań empirycznych dotyczących jakości kontaktów międzypokoleniowych w opinii młodzieży oraz seniorów. Termin: 28.05.2014.

Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w warsztatach z cyklu: Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej. Organizator – Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstätt – Ingolstadt w Niemczech, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie,…

V Zjazd Pedagogów Społecznych

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w V Zjeździe Pedagogów Społecznych Pedagogika Społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, Jachranka koło Serocka, termin: 26–28.11.2013 r. Organizator – Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstätt –…