Aktualności

Nowa publikacja „Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna).”

Właśnie ukazała się publikacja pt. „Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna)”, pod redakcją prof. Katarzyny Segiet, dr Astrid Tokaj i dr Kamili Słupskiej. Zapraszamy „do lektury !

Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej

Zapraszamy Państwa na Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej, które odbędzie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w Poznaniu, w dniu 8 stycznia. Seminarium rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali 508, jednak osoby zainteresowane dalszą działalnością Stowarzyszenia Pedagogów Zaangażowanych prosimy o przybycie już na godzinę 10.00.  Program ramowy Seminarium 

V posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży

V posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży odbędzie się 27 lutego 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 11:30. Podczas kolejnego spotkania –będziemy mieć okazję wysłuchania wykładu Romana Pomianowskiego na temat: Wybrane aspekty świadomości ekonomicznej oraz kompetencji w zakresie zarządzania finansami osobistymi MŁODYCH POLAKÓW .…

Nowa publikacja „Książka w życiu człowieka –  w poszukiwaniu (u)traconej wartości’

Właśnie ukazała się publikacja pt. „Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości”, pod redakcją prof. Katarzyny Segiet i dr Kamili Słupskiej. Zapraszamy do lektury !

IV posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży w Dąbrowie Górniczej

27. 10 2017 roku w Dąbrowie Górniczej uczestniczyliśmy w IV Posiedzeniu Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Podczas spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu prof. dr hab. Witolda Jakubowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Kultura popularna, media i społeczeństwo, czyli kilka refleksji o partycypacji w kulturze, który…

Spotkanie Koła Naukowego Pracy Socjalnej Liczy się Człowiek

Pierwsze w tym roku spotkanie Koła Naukowego Pracy Socjalnej „Liczy się człowiek”! Jeśli czujesz, że robienie czegoś dla innych jest dla Ciebie jak tlen, jeśli drugi człowiek jest dla Ciebie naprawdę ważny, jeśli teorię pomagania chcesz dopełnić praktyką… To Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Liczy się człowiek” jest idealne dla Ciebie!…

Nowa specjalność: Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

W roku akademickim 2017/2018 przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej oraz Pracowni  Badań Środowisk Wychowawczych została utworzona nowa specjalność: Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Specjalność.

Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej.

Zakład Pedagogiki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej”, która odbędzie się dnia 23 listopada 2016 roku, pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej wezmą udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym PTP Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, organizowanym w Białymstoku. Termin: 21–23.09.2016.

Seminarium Naukowe nt. Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa.

Z inicjatywy Zakładu Pedagogiki Społecznej 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Seminarium Naukowe: Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa. Jego celem było podkreślanie społecznej roli  czytelnictwa i książki w życiu człowieka.