Aktualności

Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej.

Zakład Pedagogiki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej”, która odbędzie się dnia 23 listopada 2016 roku, pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

czytaj więcej...

IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej wezmą udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym PTP Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, organizowanym w Białymstoku. Termin: 21–23.09.2016.

czytaj więcej...

Seminarium Naukowe nt. Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa.

Z inicjatywy Zakładu Pedagogiki Społecznej 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Seminarium Naukowe: Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa. Jego celem było podkreślanie społecznej roli  czytelnictwa i książki w życiu człowieka.

czytaj więcej...

Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja nt. Młodzież czasów przemian od rozstrzygnięć teoretyczno – empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej

Organizacja przez Zakład Pedagogiki Społecznej WSE UAM Międzynarodowej Konferencji nt. Młodzież czasów przemian. Od rozstrzygnięć teoretyczno – empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej – Young people of transformations Times. From theoretical-empirical decisions to the social-educational practise in the international perspective. Termin konferencji: 14.11.2014.

czytaj więcej...

Seminarium Naukowe nt. Młodość i Starość

Przygotowanie przez Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziałowego Seminarium Naukowego nt. Młodość i Starość. Razem czy osobno? Konteksty pedagogiczne – celem naukowym była prezentacja wybranych wyników badań empirycznych dotyczących jakości kontaktów międzypokoleniowych w opinii młodzieży oraz seniorów. Termin: 28.05.2014.

czytaj więcej...

Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w warsztatach z cyklu: Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej. Organizator – Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstätt – Ingolstadt w Niemczech, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie,…

czytaj więcej...

V Zjazd Pedagogów Społecznych

Udział Zakładu Pedagogiki Społecznej w V Zjeździe Pedagogów Społecznych Pedagogika Społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, Jachranka koło Serocka, termin: 26–28.11.2013 r. Organizator – Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstätt –…

czytaj więcej...